انتشارات زیست فناوری، نام گذار روز جهانی بستنی علمی

انتشارات زیست فناوری ایران، ناشر تخصصی کتب زیست فناوری کشور نام گذار روز جهانی بستنی علمی است. بیست اردیبهشت ماه، روز جهانی بستنی علمی به پیشنهاد انتشارات زیست فناوری ایران و با حمایت موسسه بین المللی مطالعاتی نسیم و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1396 نام گذاری شده است.

انتشارات زیست فناوری ایران تنها ناشر تخصصی در حوزه علوم بیوتکنولوژی و دارنده گواهینامه ایزو 9001 و همچنین استاندارد ایزو 14001 در حفاظت از محیط زیست است.

درج نظرات شما

Please check your email
Please check your message
Thank you. Your message has been sent.
Error, email not sent