مطالعه یک صفحه کتاب همراه با خوردن بستنی

بیستم اردیبهشت ماه هر سال برابر با دهم می، روز جهانی بستنی علمی نامگذاری شده است. روز جهانی بستمی علمی روزی است که محققان، پژوهشگران و دانش پژوهان در تمامی سنین با مراجعه به یکی از فضاهای عمومی شهری همانند پارک ها، اقدام به مطالعه یک صفحه از کتاب مورد علاقه خود همراه با خوردن بستنی می کنند. با توجه به کاهش سرانه کتابخوانی در جهان و همچنین شرایط کرونا و کاهش حضور مردم در فضاهای عمومی شهری، روز جهانی بستنی علمی فرصتی مناسب برای مطالعه، افزایش سرانه کتاب خوانی و همچنین تغییر الگوی استفاده از فضاهای عمومی شهری است.
هر ساله این روز در سراسر جهان، تبدیل به پایگاهی علمی برای تبادل دانش بشری در حوزه های مختلف علوم همراه با نشاط و سرگرمی شده است، علاوه بر آن نامگذاری این روز علمی در جهان توسط ایران انجام شده است. روز جهانی بستنی علمی نه تنها ویژه تمامی سنین بلکه فراخور شخصیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی است، روزی که اقوام مختلف، شخصیت های حقیقی و حقوقی در کنار یکدیگر به راه کارهای علمی برای حل مشکلات خود می پردازند.

کتاب های بدون استفاده خود را هدیه دهیم

یکی از مهم ترین شعار های روز جهانی بستنی علمی، هدیه کتب بدون استفاده و مطالعه شده ما و در اختیار قراردادن آن به دیگران است. نشر دانش تنها با نوشتن کتاب و آموزش آن نیست، بلکه با هدیه دادن یک کتاب می توانیم در نشر دانش سهیم باشیم

18942 181

درج نظرات شما

Please check your email
Please check your message
Thank you. Your message has been sent.
Error, email not sent