دعوت از سفارتخانه های سراسر جهان برای مشارکت علمی

دبیرخانه ستادی روز جهانی بستنی علمی، در طی مکاتبات جداگانه، از سفرای تمامی کشورهای دارای دفاتر رسمی و کنسولگری دعوت کرده است تا در روز جهانی بستنی علمی، که به صورت نمادین در پارک ملت تهران برگزار می شود حضور به هم رسانند. حضور سفرای کشورهای مختلف از بعد ترویج فرهنگ غنی و علمی ایرانیان به سراسر دنیا و همچنین اطلاع رسانی گسترده این روز در سایر کشورها حائز اهمیت است.

درج نظرات شما

Please check your email
Please check your message
Thank you. Your message has been sent.
Error, email not sent